Vitajte na stránkach KabiCare

Komplexný zdroj určený pacientom, ktorým bol predpísaný liek IDACIO®▼ (adalimumab) a ich lekárom a zdravotníkom, ktorých cieľom je podpora pacientov počas ich ochorenia

Čo je KabiCare?

 • KabiCare bol navrhnutý tak, aby pacientom poskytol prístup ku špeciálne vytvoreným informáciám a nástrojom
 • Tieto informácie a nástroje môžu byť prospešné pacientom, ktorí začínajú liečbu liekom IDACIO® a zároveň pomáhajú pri podpore ich celkového zdravia
 • Ako zdravotníckemu pracovníkovi vám portál poskytuje informácie potrebné pre podporu vašich pacientov

Pri registrácii do programu si tiež môžete prezrieť nástroje a zdroje, ktoré sú vašim pacientom k dispozícii


Kliknite sem a zaregistrujte sa pre získanie úplného prístupu na webové stránky.

Táto registrácia je určená len pre lekárov, ktorí liečia pacientov liekom IDACIO®.

Biologické a biosimilárne lieky

Pomáhame pacientom pochopiť rozdiel

Biologické lieky spôsobili revolúciu v liečbe mnohých chronických a život ohrozujúcich ochorení.1 Biologické lieky sú definované ako komplexné molekulárne proteíny, ktoré sú vytvorené alebo derivované zo živých biologických systémov, a ktoré využívajú najmodernejšie rekombinantné biotechnologické postupy.1

Tabuľka uvedená vedľa: zhŕňa rozdiely medzi konvenčnými a biologickými liekmi (napr. adalimumabom).1,2,3

Európska lieková agentúra definuje biosimilárny liek ako „liek veľmi podobný inému biologickému lieku, ktorý je schválený v EÚ (tzv. „referenčný liek“)."Biosimilárne lieky nie sú generické lieky.4 Generický liek je identický alebo biologicky rovnocenný s referenčným liekom vo všetkých aspektoch, pretože je vytváraný chemickou syntézou.4 Biosimilárny liek je veľmi podobný, nie totožný s referenčným liekom, pretože je produkovaný v živých bunkách.4 V porovnaní s referečným liekom však nesmú existovať žiadne klinicky významné rozdiely o účinnosti alebo bezpečnosti.4

Po vypršaní patentovej ochrany môžu farmaceutické spoločnosti vyvíjať a uvádzať biosimilárne lieky na trh.4 Biosimilárne lieky, ktoré preukázali rovnocennú klinickú účinnosť a podobný bezpečnostný profil ako referenčné lieky sú stále viac využívané systémami zdravotnej starostlivosti, pretože ponúkajú úsporu nákladov a zvýšenie dostupnosti najmodernejšej terapie väčšiemu počtu pacientov.4

Časté otázky

 • Ako sa biosimilárne lieky schvaľujú?

  Biosimilárne lieky prechádzajú prísnymi testami, pri ktorých musia preukázať, že sú podobné referenčnému lieku. Ide o tri typy štúdií:4

  Porovnávacia štúdia kvality: Tieto in vitro štúdie porovnávajú štruktúru proteínov a biologickú funkciu medzi biosimilárnym a referenčným liekom.

  Porovnávacie predklinické štúdie: zahŕňajú farmakodynamické štúdie (zvyčajne in vitro) na účely porovnania biosimilárneho a referenčného lieku. V niektorých prípadoch sú vyžadované in-vivo toxikologické štúdie.

  Porovnávacie klinické štúdie: Klinické štúdie sú určené na potvrdenie biologickej podobnosti a zahŕňajú štúdie zamerané na toxikológiu, farmakokinetiku a farmakodynamiku u zdravých dobrovoľníkov a účinnosť aspoň v jednej indikácii, pre ktorú je referenčný liek schválený. Nasledujú štúdie na preukázanie podobnej účinnosti, bezpečnosti a imunogenicity.

  Regulačné pokyny pre schvaľovanie biosimilárnych liekov umožňujú extrapoláciu indikácií.4 To znamená, že všetky dostupné údaje o biosimilárnom a referenčnom lieku v jednej indikácii môžu byť použité na získanie schválenia pre použitie biosimilárnych liekov v iných indikáciách referenčného lieku.4

 • Majú biosimilárne lieky podobnú imunogenicitu ako referenčný liek?4

  Bezpečnosť je pre schválenie nového biosimilárneho lieku rozhodujúca. Nesmie preukazovať žiadne klinicky významné rozdiely v imunitnej odpovedi v porovnaní s referenčným liekom. Imunitné reakcie môžu ovplyvniť ako bezpečnosť, tak účinnosť lieku. V niektorých prípadoch môže byť potrebné vykonať osobitné štúdie zamerané na sledovanie imunogenicity.

 • Môže byť pacientovi vymenený referenčný liek za biosomilárny?5

  Biosimilárne lieky sú schválené ako vysoko podobné biologickému referenčnému lieku s tým, že medzi nimi nesmú byť klinicky významné rozdiely. V dôsledku toho môže byť pacient pod vedením lekára a pri starostlivom sledovaní prevedený z referenčného lieku na biosimilárny liek. Pribúdajú klinické dôkazy, že prechod z referenčného lieku na biosimilárny liek nemá vplyv na účinnosť a bezpečnosť liečby.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k úplnému programu KabiCare

Úplný obsah webových stránok získate kliknutím sem. Ten je k dispozícii len pre zdravotníckych pracovnikov, ktorí liečia pacientov liekom IDACIO®.