KabiCare

Program určený na podporu pacientov, ktorým je podávaný liek IDACIO®.

Tento program je určený len pre pacientov, ktorým je v súčasnosti podávaný liek IDACIO®. Registráciou získate prístup ku špeciálne vytvoreným informáciám a nástrojom, ktoré vám môžu pomôcť:

  • prehĺbiť svoje znalosti týkajúce sa vašej liečby
  • lepšie porozumieť vášmu ochoreniu
  • zvládnuť každodenné emócie a nálady spojené s vašou chorobou

Tento program vám pomôže, hlavne ak ide o váš prvý biologický liek alebo ak ste prešli
z iného biologického lieku na IDACIO®.

Budete potrebovať kód uvedený na prístupovej kartičke, ktorú získate od svojho lekára

KabiCare je program určený ľuďom, ktorí žijú s autoimunitným ochorením

Existuje viac ako 80 typov autoimunitných
porúch.1 Prejavujú sa tak, že imunitné bunky v našom tele, ktoré zvyčajne bojujú proti „cudzím votrelcom", akými sú baktérie a vírusy, začnú napádať bunky vlastného tela.2 To spôsobuje zápal a poškodenie tkaniva.2 Autoimunitné ochorenia môžu napádať rôzne oblasti tela, napríklad kĺby, kožu a črevá.2

Niekoľko autoimunitných ochorení může byť liečených pomocou biologických liekov, vrátane liekov biosimilárnych. Medzi takéto ochorenia patrí napríklad:3

  • reumatoidná artritída
  • spondyloartropatia
  • ankylozujúca spondylitída
  • psoriáza a psoriatická artritída
  • chronické črevné zápaly
  • neinfekčná uveitída
  • hidradenitis suppurativa

Viac sa o svojom ochorení môžete dozvedieť po registrácii na KabiCare.

Čo sú biosimilárne lieky a biologické lieky?

Biologické lieky sú lieky tvorené veľkými komplexnými molekulami, ktoré sa vyrábajú pomocou živých buniek.4 Môžu byť použité na liečbu mnohých chorôb, vrátane autoimunitných ochorení.4 Európska lieková agentúra definuje biosimilárny liek ako „liek veľmi podobný inému biologickému lieku“.4 Pôvodný biologický liek sa nazýva „referenčný liek“.4 Biosimilárny liek je možné vyvinúť v momente, kedy je referenčný liek k dispozícii pacientom už niekoľko rokov.4 V porovnaní s referečným liekom však nesmú existovať žiadne klinicky významné rozdiely v oblasti účinnosti alebo bezpečnosti. Biosimilárny liek je v priebehu svojho vývoja testovaný rôznymi spôsobmi, ktorých prehľad je znázornený nižšie.5

Skôr ako môže byť biosimilárny liek podaný pacientom, musí výrobca preukázať, že je vysoko podobný referenčnému lieku.5 Na rozdiel od generických liekov (ako je aspirín), biosimilárne lieky nebudú nikdy úplne totožné s referenčným liekom.4 To z toho dôvodu, že biosimilárne lieky sú komplexné a sú produkované živými bunkami, teda počas ich výroby dôjde k malým rozdielom.4 Aj s týmito malými rozdielmi je dôležité mať na pamäti, že keďže sú veľmi podobné, nesmú medzi biosimilárnym a referenčným liekom existovať žiadne významné rozdiely v účinnosti, bezpečnosti a imunogenite.5

Pre viac informácií je potrebné registrovať sa do KabiCare

Budete potrebovať kód uvedený na prístupovej kartičke, ktorú získate od svojho lekára.